SPECYFIKA

Głównymi zaletami aplikacji, są:
wygodny i elastyczny system węzłów,
szybka zmiana parametrów przy użycie suwaków i przełączników,
natychmiastowa wizualizacja wyniku, łatwe i ciągłe uruchamianie kodu,
zintegrowany system podglądu obrazu oraz zintegrowany edytor kodu,
możliwość wprowadzenia własnego kodu, szybki zapis/odczyt łącznie z obrazami, kodem i opisem,
przystępne samouczki i gotowe szablony.

Aplikacja powstała na bazie sprawdzonych silników: Python, OpenCV, Blender.

Zastosowanie

Nauka
Przegląd możliwości biblioteki OpenCV, sprawdzenie opcji, sprawdzenie algorytmów, przejście przez tutoriale.

Zabawa
Klikając po węzłach i mieszając w nich, można szybko sprawdzić, czy w OpenCV jest coś co chciałbyś poznać.

Prototypowanie
Natychmiastowe sprawdzanie wyników, szybka i wygodna edycja, jak również możliwość grupowania funkcjonalności.

Testowanie
Sprawdzanie istniejących rozwiązań dla różnych danych wejściowych oraz możliwość łatwego ich dostrajania.

Chcesz zrobić algorytm do rozpoznawania twarzy twojej i twoich znajomych ?

Masz do dyspozycji węzły rozpoznawania twarzy oraz funkcje do nauczania maszynowego. W Labolatorium zrobisz to szybciej niż ci się wydaje.

Chcesz nauczyć twojego robota rozpoznawania znaków drogowych ?

Możesz użyć węzłów do wykrycia wzorców lub przygotować dane do algorytmu uczącego. Samouczek poprawadzi cię za rękę.

Chcesz zrekonstuować obiekt 3D na podstawie kilku zwykłych zdjęć ?

Coś co kiedyś było kłopotliwe i wymagało wielu prób teraz można zrobić łącząc kilka węzłów i szybko dostroić parametry.

OpenCV Laboratory w akcji

Przejrzystość i dostępność

Węzły zostały zaprojektowane w ten sposób, aby można było otrzymać nie tylko tablice wyników, lecz również zobaczyć wizualizacje bezpośrednio na obrazie.

Szybko i prosto

Oprócz wygodnego manipulowania węzłami, wbudowane narzędzia ułatwią ci edycje obrazów oraz kodu.

Wygoda

Predefiniowane makra ułatwią korzystanie z wysokopoziomowych funkcji, a grupowanie węzłów pozwoli agregować proste węzły w bardziej skomplikowane funkcje.

Python pod ręką

Eksperymentując na węzłach nie tracisz kontroli na kodem. Python jest dostępny na każdym etapie pracy.

Bezproblemowa instalacja

Na pewno spotkałeś się z problemem instalacji biblioteki OpenCV na twoim komputerze. Błędy kompilacji lub błędy zależności, to powszednie problemy programistów chcących pracować z OpenCV. Nawet pakiety instalowane z repozytorium PyPi mogą sprawić kłopoty. W Laboratorium wszystkie zależności są pod ręką. Nie musisz już tworzyć plików konfiguracyjnych i kompilować różnych modułów. Nie potrzeba też szukać odpowiednich wersji, by spełnić zależności dla potrzebnej biblioteki. W OpenCV Lab wszystkie moduły biblioteki oraz dodatkowe moduły contrib, są dostępne za pośrednictwem zwykłego importu.

  • OpenCV (core, imgproc, imgcodec, videoio, calib3d, features2d, ...)
  • OpenCV Contrib (aruco, bgsegm, ccalib, cvv, dpm, face, ovis, reg, ...)
  • numpy, scilab, ipython, pandas
  • Seaborn, SciKit-Learn, Keras
  • OpenGL, bpy, bgl, blf
  • inne kompatybilne Python3.5/Python3.6 i platformą systemową

Szybko i prosto

Pisząc kod i testując na konkretnych przykładach, często jest potrzeba wybrania newralgicznego punktu, zaznaczenia obszaru, czy przycięcia obrazu w żądanym rozmiarze. Czasami wystarczy zgadnąć współrzędne lub uruchomić pomocniczą aplikację, by sprawdzić interesujące nas współrzędne. Wszelkiego rodzaju czynności związane z edycją określonego obrazu, takie jak: przycinanie, kadrowania, sprawdzenia i wreszcie zapisanie, w Laboratorium można osiągnąć kilkoma kliknięciami myszki.

  • sprawdzanie współrzędnych i wartości koloru konkretnego punktu na obrazie
  • szybkie wybranie punktu odniesienia np. dla floodFill
  • szybkie wybierania obszaru zaznaczenia np. dla rectangle
  • przycinanie i kadrowanie obrazu ROI